top of page

En andel i en bikupa vid vår hemgård där bikuporna omges av ekologiskt odlade åkrar, skog och hav. 1,5 kg honung garanteras. Medelskörd 2 kg, ett bra år 3 kg.

 

SOM ANDELSÄGARE FÅR DU:
• 1 andel = 20% av honungsskörden från en bikupa, ändå minst 1,5 kg. (Den totala honungsskörden från de bikupor som ingår i andelsbigården delas lika mellan andelsägarna)
• Din honung burkad enligt önskemål i dina egna eller våra burkar. Du kan välja om du vill ha honungen som nyslungad och flytande eller som finkristalliserad. Flytande honung hålls flytande som nedfryst, annars självkristalliseras den med tiden.
• Andelsbevis som PDF. Om du ämnar ge andelen i gåva, meddela då gåvotagarens namn.

 

SOM ANDELSÄGARE BIDRAR DU TILL:

• pollineringen av närmiljön och ökad biologisk mångfald
• större bär-, frukt- och grönsaksskördar.

 

PROVSMAKNINGSTRÄFF

Vi kommer att ordna en träff för alla andelsköpare på Nedergård under hösten 2024 där man kan bekanta sig med biodlingen. Då blir det också provsmakning av honung från de olika bigårdarna. Man kan hämta sin andel då eller enligt annan överenskommelse.

 

TACK!
Sist, men inte minst, så hjälper ditt andelsköp oss genom att vi delar på riskerna ett dåligt honungsår kan medföra. Din andel gör också att vi kan hålla fler bin i luften, vilket naturen i sin tur tackar för!

Andelsbikupa Nedergård

35,00 €Pris
    bottom of page