IMG_4910_edited

IMG_4910_edited

BIODLING

Bin är min passion. Det är fantastiskt att få jobba med dem och följa med deras liv genom årets växlingar. Biodlingen inleddes 2013 med några samhällen och har utvidgats sedan dess. Våra bikupor är utspridda på bigårdar i östnyland, där vi har 4-10 kupor per bigård. Honungsskördens storlek varierar enligt lokala förhållanden, men vi omges av en rik flora med  äng, skog, fruktträd, oljeväxter och frodiga klövervallar. Nektarn från vårt område ger en mycket smakrik och fin honung. 

Under årens lopp har avelsverksamet kommit att bli en allt viktigare del av min biodling. Målet är att avla fram Varroa-motståndskraftiga, friska, svärmtröga, lugna bin som producerar mycket honung. De här egenskaperna är en förutsättning för rationell biodling. Buckfastbiet har redan i närmare hundra år avlats för dessa egenskaper, därför har jag valt den som grund i aveln.

Sigurd Wackström

Nedergård Hunaja - Honung

Kalaxvägen 451

07320 Jackarby

FINLAND

  • Instagram
  • Facebook

© 2020 Nedergård Hunaja - Honung