IMG_5557_edited

IMG_5557_edited

DROTTNINGAR

Jag odlar friparade- och stationsparade  bidrottningar. Jag odlar av 12-18 timmar gamla larver. Jag parar mina drottningar på vår hemgård i Kalax och på Sarvsalö (Lovisa). Jag fäster mycket uppmärksamhet vid drönarna, eftersom de är en minst lika viktiga som drottningen. Det bör finnas många friska drönare. Parningsstationerna är placerade så att området omringas av våra egna bigårdar, med mina utvalda drönare, eller av vatten och därmed försäkrar jag en bra och lyckad parning. 

 

Den selekterade moderdrottningen är utvald enligt följande kriterier:

- vitalität

- lugn 

- låg svärmlust 

- bra övervintring

Dessutom görs ett Pin-test, 50 celler punkteras med en insektnål. Pupporna i cellerna skall ha ljusröda ögon. Resultatet granskas efter 6 timmar då man räknar hur många celler är öppnade och 24 timmar då man räknar hur många är helt renputsade. I bilderna nedan syns resultatet av avelsdrottningen B55: 86% öppnade efter 6 h (bilden till vänster) och 100% tömda efter 24 h (bilden till höger).  Det finns forskning som visar att ju fler celler som är öppnade efter 6 h, desto bätte klarar bien av att hålla kvalsternivån under gränsvärdet 3 % och att hålla bort sjukdomar som yngelröta.

Buckfastbiet
Buckfast är en konstgjord ras framtagen genom systematisk kombination av olika biraser eller bistammar som genomgått sträng selektion. Buckfastbiet är ett avelsprojekt som pågått ända sedan Karl Kehrle (Broder Adam) började avelsarbetet 1916 på klostret Buckfast Abbey i sydvästra England, efter att en parasitsjukdom tagit livet av många bikupor i England. Avelsarbetet fortsätter i Europa i hans fotspår och enligt hans principer.

 

Min Buckfast härstammar från öparade drottningar från Danmark och Tyskland. Kännetecknas av låg svärmlust, bra lynne, härdighet, starka kupor året runt och fin vit vaxtäckning. Bien har en till två lederbruna eller oranga ringar i första sedimentena av bakkroppen. Drönarna är mörka.

Om du vill läsa mera om mina tankar kring biodling, så bekanta dej med min blog Flitigabin.com

Köp drottningar i nätbutiken eller genom att ringa 040 8311 848.

Leverans juli - augusti i beställningsordning.


Priserna inkluderar moms men postavgift tillkommer.
Det är också möjligt och rekommenderas att avhämta drottningarna hemma från gården.

Alla drottningar märkas med årets färgkod.

Reservera i god tid på våren eller nu genast drottningar för året 2022!

Parad drottning: 40€