IMG_5557_edited

IMG_5557_edited

DROTTNINGAR

Jag odlar och säljer stationsparade drottningar och parade bruksdrottningar. Jag odlar av 12-24 timmar gamla larver. Jag parar mina drottningar på vår hemgård i Kalax och på Sarvsalö (Lovisa). Savsalö parningsstation använder jag för avel och ni kan läsa mer om stationen här. Kalax parningsgård, vår hem bigård, här parar jag alla bruksdrottningar. Jag fäster mycket uppmärksamhet vid drönarna, eftersom de är en väldigt viktig del av drottningodlingen. Det bör finnas många friska drönare som  är av rätt arv. Därför är alla bisamhällen som fungerar som drönargivare även döttrar av utvalda avelsdrottningar av olika linjer. Parningsstationerna är placerade så att området omringas av våra egna bigårdar, med mina utvalda drönare, eller av vatten och därmed försäkrar jag en bra och lyckad parning. För parning av bruksdrottningar används ett bredare drönararv, drönare från så många linjer som möjligt. På parningstationen är ett mera utvalt drönararv, av en eller flera linjer.

Buckfastbiet
I min biodling och drottningavel använder jag mig av "birasen" eller avelsmetoden Buckfast. Buckfast är en konstgjord ras framtagen genom systematisk kombination av olika biraser eller bistammar som genomgått sträng selektion. Buckfastbiet är ett avelsprojekt som pågått ända sedan Karl Kehrle (Broder Adam) började avelsarbetet 1916 på klostret Buckfast Abbey i sydvästra England, efter att en parasitsjukdom tagit livet av nästan alla bisamhällen i England. Avelsarbetet fortsätter i Europa i hans fotspår och enligt hans principer.

Varför Buckfast? Buckfastbiet kombinerar många bra egenskaper, såsom härdighet, svärmtröghet, lugn (bra temperament och kakfasthet), samlariver och byggiver. Svärmtröghet och lugn är två väldigt viktiga och tidsbesparande egenskaper som kommer till nytta både för hobby- och yrkesbiodlare. Buckfastbiet är i all dess enkelhet väldigt lättskött. 
Min Buckfast härstammar från olika selekterade och stambokförda avelsdrottningar från Finland (Juhani Lunden), Danmark och Tyskland, dessutom Elgon bin från Sverige. Största delen av Buckfast-stambokförningen hittar ni HÄR!

A.m.Carnica

Jag har även börjat avel med Carnicabin och fr.o.m. sommaren 2022 kan man köpa parade Carnicadrottningar. Carnicabiet har nästan bara goda egenskaper; bra övervintring, tålighet, lång livslängd, flitighet, bra vårutveckling, bra orienteringsinstinkt och inte så benägen för röveri. Bristerna är högre svärmlust och sämre byggiver, samt lagring av nektar nära yngel (dåligt på försommaren, men bra egenskap senare mot hösten).

Köp drottningar i nätbutiken eller genom att ringa 040 8311 848.

Leverans juli - augusti i beställningsordning.

 

Avelsdrottningarna är testade i två års tid för vitalitet, svärmtröghet, temperament, honungsproduktion och övervintringsförmåga. Dessutom görs "Pin-test" för att mäta utrensningsförmågan, jag strävar till minimi 50% öppnade celler efter 6 timmar och minimi 90% helt utrensat efter 24 timmar. Jag försöker även avla för Varroa-motståndskraft och mäter bikupornas kvalstermängd per 1 dl bin.

Bruksdrottningarna odlas efter testade och stambokförda drottningar. Lämpar sig utmärkt till honungsproduktion.

Drottningar parade på Sarvsalö odlas efter testade och stambokförda drottningar som paras med drönare efter testade och stambokförda drottningar. Lämpar sig för avel eller produktion av bruksdrottningar.


Priserna inkluderar moms men postavgift tillkommer.
Det är också möjligt och rekommenderas att avhämta drottningarna hemma från gården.

Alla drottningar märkas med årets färgkod.

Reservera i god tid på våren eller nu genast drottningar för året 2021!

Parad bruksdrottning: 40€

Drottning parad på Sarvsalö: 60€