top of page
IMG_3780_edited

IMG_3780_edited

IMG_4979_edited_edited_edited

IMG_4979_edited_edited_edited

Honey

Honey

ANDEL I BIKUPA 2024

Vill du göra en insats för pollineringen av vår närmiljö och bidra till biologisk mångfald? Köp in dig i en bikupa och få färsk honung i höst.

 

HUR FUNGERAR DET?

Avtalet gäller för honungsskörd under den aktuella säsongen. Ett bisamhälle delas i 20 andelar och honungsskörden delas mellan andelsköparna. I praktiken betyder det andel i en hel bigårds medelskörd. En bigård består av flera kupor. Det här ökar dina chanser att få en hyfsad honungsskörd även om ett enskilt samhälle inte skulle producera så bra. Varje andelsbigård är unik och varje skörd har sin unika karaktär, smak och konsistens. En genomsnittlig skörd i Finland är 37 kg/år/samhälle och hos oss ungefär 40 kg.

En andel kostar 35 euro och vi garanterar dig 1,5 kg honung, som vi förpackar enligt önskemål. Mängden honung varierar från år till år främst beroende på hur gynnsamt vädret är för både blommor och bin. Bin är duktiga på att producera honung, men de kan liksom vi drabbas av sjukdomar och andra motgångar. En andel kan variera mellan 1,5-3 kg. Ett medelår ger dig ca 2 kg honung. Ett bra år upp till 3 kg. Du kan köpa andelar oavsett om du är privatperson, en restaurang, ett företag eller en t.ex. en skolklass. Du kan naturligtvis också köpa flera andelar eller ge dem i gåva.

SOM ANDELSÄGARE FÅR DU:

  • 1 andel = 20% av honungsskörden från en bikupa, ändå minst 1,5 kg. Medelskörden beräknas utgående från alla bikupor som ingår i den andelsbigård du valt.

  • Din honung burkad enligt önskemål i dina egna eller våra burkar. Du väljer själv om du vill ha honungen alldeles nyslungad och flytande eller finkristalliserad. Flytande honung hålls flytande om du fryser ner den, annars kristalliseras den med tiden.

  • Andelsbevis som PDF. Om du ämnar ge andelen i gåva, meddela då gåvotagarens namn.


SOM ANDELSÄGARE BIDRAR DU TILL:

  • Pollineringen av närmiljön och ökad biologisk mångfald.

  • Större bär-, frukt- och grönsaksskördar.

 

PROVSMAKNINGSTRÄFF

Vi kommer att ordna en träff för alla andelsköparpå Nedergård under hösten 2024 där man kan bekanta sig med biodlingen. Då blir det också provsmakning av honung från de olika bigårdarna. Man kan hämta sin andel då eller enligt annan överenskommelse. Vi kan också posta honungen mot ersättning.

TACK!

Sist, men inte minst, så hjälper ditt andelsköp oss biodlare genom att vi delar på de risker som ett dåligt honungsår kan medföra. Din andel gör också att vi kan hålla fler bin i luften, vilket naturen i sin tur tackar för!

Du kan följa bina och vårt arbete på vår Facebook-sida och Instagram.

 

ANDELSBIGÅRDAR

En andel kostar 35 euro per år och du kan välja mellan dessa bigårdar:

Nedergård i Kalax

Vår hemgård, där bikuporna omges av ekologiskt odlade åkrar, skog och hav.

Ekvik i Kuris

Här står våra kupor i ett varmt skogsbryn invid en ekologisk äppelodling vid Lillpernåviken.

Härpe på Sarvsalö

Den här bigården ligger invid ekologiskt odlad mark i skärgårdsbyn Härpe.

 

Träskby i Jackarby

Bigården finns i en skogssluttning i det fina kulturlandskapet som omger Renstrandsträsket i Träskby.

bottom of page