top of page

BOKNINGSVILLKOR

Parter

 

Ägare – försäljare - bokningsmottagare

Nedergård

Kalaxvägen 451

07320 Jackarby
040 553 9378 Susanne

info@nedergard.fi

Y-tunnus 1754553-3
 

Kund

Kunden förbinder sig att följa dessa villkor när hen reserverar, hyr eller köper tjänster och produkter av Nedergård.

 

SÄKERHET OCH TRYGGHET

Under Covid-19 pandemin följer Nedergård de rekommendationer som hälsomyndigheterna har gett. Inga stora samlingar förekommer och säkerhetsavståndet respekteras.

Vi ber er vänligen avboka resan snarast om ni har influensasymptom eller varit i kontakt med någon som smittats av coronaviruset. Avbokningar som sker på grund av Covid-19 ersätts till fullo eller kan ombokas till ett senare tillfälle kostnadsfritt.

ALLMÄNNA VILLKOR

 • Priserna inkluderar mervärdesskatt.

 • Vi tillämpar dynamisk prissättning. Priserna varierar beroende på tidpunkt.

 • Vi säljer till myndiga privatpersoner och företagskunder.

 • Vi förbehåller oss rätten att ändra prissättning.

 • Kunden ansvarar för att uppgifterna den ger är korrekta.

 • Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor och kunden bör bekanta sig med gällande villkor innan hen bokar.

 

BOKNINGSVILLKOR FÖR TENTSILE

 

BOKNING OCH BEKRÄFTELSE
Bokning som gjorts av kunden är bindande både för Nedergård och kunden när Nedergård bekräftat bokningen. Nedergård skickar en skriftlig bekräftelse med e-post, där överenskomna tjänster nämns samt priser och avbokningsvillkor.

KUNDENS ANKOMST- OCH AVGÅNGSTID
Tältplatsen står till kundens förfogande från ankomstdagen klockan 15 till avgångsdagen senast klockan 12. Incheckning senast kl. 18.

VISTELSE PÅ TÄLTOMRÅDET

Kunden tar med sig sovsäck och liggunderlag och ansvarar för att hen har bekantat sig med de regler och villkor som gäller på området. Kunden förväntas logera enligt god kutym och ansvarar för att tältet och området lämnas rent och prydligt och skräp avlägsnas. Om det fordras extra städning efter kundens vistelse debiterar Nedergård för extra städkostnader minst 80 €. Om kunden märker några brister eller annat anmärkningsvärt på området måste han omedelbart informera ägaren.

 

ERSÄTTNING AV SKADOR

 • Kunden är skyldig att ersätta skador som hen har åsamkat tältet, lösegendomen eller på området. Bokaren ansvarar också för andra personer som besöker området och för eventuella skador som orsakats av dem under vistelsen.

 • Om kunden åsamkar allvarlig störning, fara eller inte följer givna instruktioner kan avtalet om inhyrning omedelbart upplösas och kunden har inte rätt att erhålla återbetalning.

 • Nedergård ersätter inte kunden för eventuella besvär eller kostnader som kan orsakas av naturliga förhållanden som insekter, djur eller oväntade väderförändringar.


RESENÄRBLANKETT

Kunden är skyldig att fullständigt och tydligt fylla i resenärblanketten vid incheckning vid gårdscentrum. Varje resenär fyller i en egen blankett.

ANNAT

 • Husdjur är inte tillåtna på området.

 • Tobaksrökning är tillåtet endast vid en angiven plats.

 • Nedergård ansvarar för reparationer orsakade av normalt slitage på utrustningen.

 • Nedergård ska inte hållas ansvarig för några direkta eller indirekta kostnader eller skador som kan uppkomma hyrestagaren till följd av att utrustningen används eller går sönder.

 • Nedergård åtar sig inte att ersätta ett avbrutet hyresavtal med ny utrustning eller ersätta direkta eller indirekta kostnader som uppkommit.

 • Lillpernåviken är en lugn och fridfull plats men har många sommarboenden. Nedergård kan inte hållas ansvarig för ljudolägenheter från omgivande stugor eller båttrafik.

 

AVBOKNING, ÄNDRING OCH UTEBLIVEN ANKOMST

Avtalet om bokningen binder bägge parterna. Om endera av avtalsparterna bryter avtalet, är denne skyldig att betala ersättning till den andra parten.

Ersättning räknas enligt följande praxis gällande enskilda kunder:

 • Om kunden annullerar sin bokning när det är mer än fem dagar till incheckning kan kunden avboka gratis.

 • Avbokningsdatum är den dag då Nedergård har fått ett skriftligt meddelande om avbokningen via e-post.

 • Ifall avbokningen sker efter förenämnda tid, betalar kunden priset för 1 dygn.

 • Ifall kunden inte anländer och inte har avbokat beställningen, betalar kunden priset för 1 dygn.

 

Bokningen kan ändras på kundens begäran under följande villkor:

 • Kunden kan ändra bokningen gratis en gång.

 • Kunden måste göra en skriftlig ändringsbegäran till säljarens e-post.

 • Ändringen måste göras senast 1 dygn före den ursprungliga bokningens början.

 • Om den ändrade bokningen annulleras kommer hela hyrespriset alltid att debiteras, oavsett tidpunkten för avbokningen.

 

BETALNINGSVILLKOR

 • Försäljaren använder pålitliga och säkra betalningsförmedlare i sina tjänster.

 • Försäljaren sparar inte bankkontakt- eller kreditkortsinformation i något skede.

 • Kunden förbinder sig att följa villkoren för den valda betalningsmetoden.

 • Om betalningstransaktionen inte har slutförts vid beställningstillfället behandlar försäljaren inte beställningen.

Login betalas kontant eller med kreditkort om inte annat överenskommits vid bokningen.

bottom of page